چرا قیمتهای ما از دیجیکالا ارزانتر است؟

بسیاری از مشتریان از ما میپرسند چرا قیمتهای شما از سایت دیجیکالا ارزانتر است؟دلیل این امر هزینه های مختلفی است که به قیمت اصلی کالا در سایت دیجیکالا اضافه میشود.بعضی از این هزینه ها شامل کارمزد دریافتی توسط دیجیکالا،مالیات،هزینه انباردای و بسته بندی و ... میباشد.اصولا یکی از اهداف ایجاد این وب سایت حذف این هزینه ها و در نتیجه رسیدن سود بیشتر به خریدار و فروشنده میباشد.

بازخوردها